Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Email: info@fitlifeshop.eu
Telefón: +421905430967

Fakturačná adresa:
Dagmar Gőbölösová – FitLife
Jesenského 66
943 01 Štúrovo

IČO: 11729783
DIČ: 1020424581
IČ DPH: SK1020424581

Platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky.
Číslo živnostenského registra: 404-7386.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
035 642 8309 - 11
035 642 8310
Riaditel.NZ@svps.sk
Nitriansky kraj

Kontaktný formulár